बुधवार, २५ जानेवारी, २०१७

जीवन हे क्षणभंगुर आहे

जीवन हे क्षणभंगुर आहे


🍁 एका माणसाचं निधन होतं..🍁

🌿🌿 हे त्याच्या लक्षात येतं जेव्हा 🌿🌿
🌝साक्षात भगवंत हातात एक गाठोड़ घेऊन त्याच्या समोर प्रगटतात.🌝

🌝भगवंत आणि त्या माणसामधील संवाद..😕

🌞भगवंत - वत्स, चल आधीच उशिर झालाय ! 🌞

🚶🏼माणूस - पण देवा मला तर तुम्ही फार लवकर आणलंत.
मला आणखी खुप काही
करण्याची इच्छा आहे.🚶🏼

🌞भगवंत - माफ कर, अगोदर च फार उशीर झाला आहे.🌞

🏃माणूस -  पण भगवंता, ह्या गाठोडयात काय आहे ?👛

🌞भगवंत - जे आहे ते तुझंच
आहे ! 🌞

🚶🏼माणूस -  माझं म्हणजे माझ्या वस्तू, कपडे पैसे.....???

🌞भगवंत - ते काही नाही कारण त्या सर्व भु तलाशी संबंधित आहेत.🌞

🏃माणूस -  माझ्या आठवणी ?

🌝भगवंत - त्या काळाशी संबंधित आहेत.

🏃माणूस - माझं करतुत्व ..?

🌝भगवंत -नाही ते परिस्थितीशी संबंधित आहे.

🚶🏼माणूस -  माझे मित्र आणि परिवार..?

🌞भगवंत - नाही वत्सा ते तर तुझ्या प्रवासातील सोबती होते.

🚶🏼माणूस - माझी पत्नी व मुलं..?👫

🌝भगवंत -  ते तर तुझ्या ह्रुद्यात आहेत.
🏃माणूस - मग माझं शरीर आहे 👛🚶🏼का त्या गाठोडया मधे???

🌞भगवंत - नाही, नाही ते तर राख झालं..

🏃माणूस - मग नक्की माझा आत्मा असेल...😳

🌞भगवंत -  वत्सा तु परत चुकलास तुझा आत्मा तर माझ्याशी संबंधित आहे..🙏

😭माणसाच्या डोळ्यातून आता तर अश्रु ओघळतात.😭

त्याने भगवंताच्या हातातून ते
👛गाठोडं घेतलं आणि मोठ्या
आशेने उघडून बघितलं तर
काय ...🙈🙉🙊

👺👺रिकाम होतं ते..👹👹

निराश होऊन डोळ्यातील अश्रु
पुसत 😩

👀 माणूस -
म्हणजे माझं स्वता:चं असं काहीच नाही ? 👀

🌞भगवंत -
अगदी बरोबर, तुझ्या मालकीच
कधीच काही नव्हतंच.

🏂माणूस - मग त्या सगळ्याचा अर्थ काय ??

🎎"जीवन हे क्षणभंगुर आहे..
फक्त जगा..प्रेम करा.. माणसं जोड़ा.."👪👬👫👭

आपलं "वय" व "पैसा" यांच्यावर कधीच
घमेंड करू नये,
कारण ज्या गोष्टी "मोजल्या" जातात
त्या नक्कीच संपत असतात ...

👽💀" मृत्यु नंतरचं हेच कडव सत्य" 💀👽

1:-"पत्नी " दरवाजा पर्यंत🙋
2:-"समाज" स्मशाना  पर्यंत👪
3:-"पुत्र" अग्निदाना
पर्यंत👰

     फक्त आणी फक्त
             "कर्म"
         ईश्वरा  पर्यंत👣👣🌝

👪 जिच्या उदरात जन्म
होतो ती माता आणि जिच्या उदरात अस्त
होतो ती माती यातील वेलांटीचा फरक 🌏
म्हणजेच माणसाचे जीवन.....

शनिवार, २१ जानेवारी, २०१७

"घेई छंद मकरंद" - "कट्यार काळजात घुसली" - गाणं एक गायक अनेक

"घेई छंद मकरंद" - "कट्यार काळजात घुसली" 
गाणं एक गायक अनेक 

नाट्यसांगीत म्हटलं कि सूर, स्वर, व अप्रतीम गायकीचा आस्वाद घेण्याचा अनुभव असतो. असेच एक अविस्मरणीय गीत म्हणजे - "कट्यार काळजात घुसली" नाटकांमधलं - "घेई छंद मकरंद". अनेक दिग्गज कलाकारांनी सादर केलेलं हे गीत ऐकावं तेवढं कमीच . 

मूळ गीताबद्धल  माहिती

गीत-पुरुषोत्तम दारव्हेकर
संगीत - पं. जितेंद्र अभिषेकी
स्वर - पं. वसंतराव देशपांडे
नाटक-कट्यार काळजात घुसली
राग-सलगवरली ,  धानी
धानी (पं. वसंतराव देशपांडे), सलगवरली (पं. जितेंद्र अभिषेकी )
गीत प्रकार - नाट्यगीत

मला स्वतःला आवडणारं हे गीत एका - अनेक दिग्गज कलाकारांनी आपापल्या अप्रतीम गायकीचा रंग कसा सुंदर सादर केला आहे . आशा करतो कि तुम्हा सर्वाना ते आवडेलच .

***********
गायक - वसंतराव देशपांडे
गीत - पं. जितेन्द्र अभिषेकी, पुरुषोत्तम दारव्हेकर
नाटक - कट्यार काळजात घुसली
राग - धनि

 
**********

**********
गायक - पंडित चंद्रकांत लिमये 
 
 
******** 

********
गायक -राहुल देशपांडे  
व तबल्यावर साथ दिली आहे पंडित झाकीर हुसैन यांनी  
हा विडिओ तुम्हाला या थेट विडिओ लिंक वरून पाहावं लागेल 
https://youtu.be/Qq5574qUxVc 

******** 
राहुल देशपांडे यांचा हा अजून एक अप्रतिम विडिओ  
कसा घडला "कट्यार" .......घेई छंद, मकरंद


******** 
याच नाटकाचं जेंव्हा चित्रपट बनवला गेला तेंव्हा याच गीताचे हे नवे स्वरूप बघा , या जुगलबंदी मध्ये कसं खुलून दिसतंय ते.
गायक : शंकर महादेवन व राहुल देशपांडे
मूळ संगीत पं. जितेन्द्र अभिषेकी यांचेच असून ते ह्या चित्रपटात संगीतकार शंकर-एहसान-लॉय यांनी दिले आहे.  
 
********

********
या गीताचे व गाण्याचे सर्व सादरीकरण आपण ऐकले असले तरी माझ्या आणि नक्कीच आपल्या सर्वांचे लाडके गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांनी स्वतः गायलेलं तेच गीत किती कोमल व मनाला भावणारं आहे हे एका ....
 
 
********

********
हे गीत अनेक कळकरांनी गायलं आहे, पण मी ह्या माझ्या लेखा मधून फक्त काही प्रयोग आपल्या समोर सादर केले .आपल्या सर्वांना ते आवडेल अशी आशा करतो. पुढच्या लेखा मध्ये असेच काही अप्रतिम गीते व नाट्यसंगीताचा आस्वाद आपल्या सर्वांना देण्याचा माझा प्रयत्न असेल.
धन्यवाद.  

शनिवार, ३ सप्टेंबर, २०१६

मी पैसा बोलतोय

मी पैसा बोलतोय

सर्वात आधी मी तुम्हांला माझा परिचय करून देतो,

मी आहे पैसा. माझ रूप  साधारण आहे, पण जगाला व्यवस्थित ठेवण्याची क्षमता माझ्यात आहे.

मनुष्याची नियत आणि प्रकृती बदलण्याची क्षमत
नाही  
माझ्यात आहे कारण मनुष्य मला आदर्श समजतो.

आहो काही लोक तर माझ्यासाठी आपला जात, धर्म सोडतात, आपल्याच लोकांना धोका देतात, आपला आत्मसन्मान गहाण ठेवतात.

आहो एवढंच नाही तर माझ्यासाठी आपला देह विकतात, लक्षात ठेवा मी चांगल्या आणि वाईट गोष्टीत कधीच फरक करत नाही,

परंतु लोक मला स्वताच्या प्रति
ष्ठेसाठी वापरतात.

मी राक्षस नाही, पण लोक माझ्यासाठी अपराध करतात.

हे सत्य आहे कि मी देव नाही पण लोक माझी देवा प्रमाणे पूजा करतात.

खर तर मी लोकांच्या सेवेसाठी आहे पण लोकच माझे गुलाम झाले आहेत.

मी कधी कुणासाठी त्याग नाही केला पण लोक माझ्यासाठी स्वताचाहि  जीव देतात तर कधी दुसऱ्याचा जीव घेतात.

मला तुम्हांला काही गोष्टी लक्षात आणून द्यायच्या आहेत सांगायच्या आहेत. मी तुम्हांला सगळ विकत घेऊन देऊ शकतो.

मी तुमच्यासाठी घर विकत घेऊ शकतो .......

..... पण तुमच्या घरात घरपण नाही आणू शकत.


मी तुमच्यासाठी औषध आणू शकतो ......

.....पण तुमच वय नाही वाढऊ शकत.


मी तुमच्यासाठी घड्
याळ विकत घेऊ शकतो .......

.....पण गेलेली वेळ नाही.


मी तुमच्यासाठी मोठ
े पद विकत घेऊ शकतो ......

.....पण आदर नाही.


मी तुमच्यासाठी मखम
ली गादी विकत घेऊ शकतो ....

.....पण शांत झोप नाही.


मी तुमच्यासाठी पुस
्तके विकत घेऊ शकतो .....

.....पण विद्या नाही.

मी तुमच्यासाठी रक्
त विकत घेऊ शकतो ......

.....पण कोमेजून जात असलेले जीवन नाही.

म्हणून लक्षात ठेवा
पैसा हेच सर्वस्व नाही
पैसा जरुर कमवा पण त्यासाठी आयुष्यातले सुंदर क्षण गमावू नका .

पैश्याची पूजा जरूर करा पण पैश्याचे गुलाम बनू नका.

माणसासाठी पैसा बनला आहे. पैश्यासाठी माणूस नाही.

आपल कुटुंब, आपले नातेवाईक, आपले मित्र-परीव
ार, आप्तेष्ठ  हेच आपले धन आहे.

त्यांना जाणीव पूर्वक जपा, कारण जेव्हा तुम्हांला देवाच बोलावण येईल तेव्हा मी तुमच्या सोबत नाही येऊ शकत.

तुम्ही केलेला परोपकार, दुसऱ्याना दिलेला आनंद, मातृ पितृच भक्ती, त्यांची सेवा व देशसेवा हेच खरं तुमचे धन आहे.तेव्हा सेवा,साधना करा.

मग आयुष्यात तुमच्या सारखे सुखी कोणीही नसणार..........


धन्यवाद !
            पैसा