बुधवार, १६ जानेवारी, २०१९

मैत्री अशी असावी 

मैत्री अशी असावी, जसा जीव अन आत्मा,
हुंदका इकडे तर अश्रू तिकडे,
ख़ुशी इकडे तर हसू तिकडे. 
नयनात अश्रू आलेच तर, हळुवार त्यांना पुसल्याचा भास व्हावा,
मन जड होऊन निराश झालो तर , खांद्यावर हात असावा ,
विचार इकडे तर कृतीत तिकडे,
पसरवूया खुशीचा गंध चोहीकडे,
ना तंटा ना भांडण , ना तक्रार ना चूक समजुत,
मन एक , विचार एक, करू मैत्री अजून मजबूत . 
जीवनातल्या सर्व समस्या , मिळुन दूर करावेत,
तुझं माझं हे दुरावे कधी जीवनात नसावेत ,
श्वासात श्वास असे पर्यंत मैत्री हे अशीच असावी, 
जीवनातली ही वैभव समृद्धी सर्वाना मिळावी !

शुक्रवार, २८ डिसेंबर, २०१८

"आम्ही दोघे"

"आम्ही दोघे"
वयस्कर आई वडिलांच्या गोष्टी व कविता खूप वाचल्या असतील तुम्ही, पण हे जीवन स्पर्शी कविता वाचल्यानंतर नक्कीच जीव केविलवाणा होईल ! 
Related image


मुलगी आमची युरोपात असते 
आणि मुलगा यूएस मध्ये असतो 
इथे मात्र आम्ही दोघेच असतो 

मुलगा,जावई आॅफिसात राब राब राबतो 
मुली,सुनेचा ही कामाने पिट्टया पडतो
मदतीला या मदतीला या 
दोघींचाही आग्रह असतो 
चतुराईने आम्ही टाळतो कारण
इथे मात्र आम्ही एन्जाँय करत असतो !☺

हिच्या खूप हाँबीज आहेत 
दुपारचा वेळ तिचा तिकडे जातो 
मला कसलीच आवड नाही 
मी राहिलेल्या झोपा पूर्ण करून घेतो.. 
कारण आम्ही दोघेच 
असतो !

कधी संध्याकाळी आम्ही सिनेमाला जातो
येतांना बाहेरच जेवून येतो
रोज रात्री मनसोक्त टीव्ही बघत
चवीचवीने जेवण करतो
कारण आम्ही दोघेच असतो !

एकदा मुलाचा फोन येतो 
एकदा मुलीचा फोन येतो 
वेळ नाही अशी तक्रार करतात 
आमचाही उर भरून येतो 
तुम्हीही नंतर एन्जाँय कराल 
असा त्यांना धीर देतो
कारण आम्ही दोघेच असतो !

नव्या नवलाईने सगळीकडे जाऊनही आलो 
स्वच्छ सुंदर सगळं पाहूनही आलो 
इकडचं - तिकडचं
दोन्ही जगं एन्जाँय करतो
कारण आम्ही  दोघेच असतो !

नाही जबाबदारी नाही कसलीच इथे 
आणि नाही कसली तक्रार तिथे 
नाही कसली अडचण सुखाची 
मस्त लाईफ एन्जाँय करतो
कारण आम्ही दोघेच असतो !

भांडण तंटे आमचेही खूप होतात 
नसते तिला स्मरण नि मला आठवण 
खरे तर काहीच नसते वादाचे कारण 
वाद विसरून गट्टी करतो
कारण आम्ही दोघेच असतो !

तिला मंचुरीयन आवडते 
ती ही ठराविकच हाँटेलात मिळते
नेहमीच ती मिळते असे नाही 
पण ती आली की मी नक्की आणतो 
घरच्या स्वैपाकाची कटकट नाही
कारण आम्ही दोघेच असतो ! 

Related image

मरणाच्या गोष्टी आम्ही करत नाही
पार्ट्या करतो ट्रिपा काढतो
हाताशी आता पैसे आहेत
वेळ अन मित्रही भरपूर आहेत
मुलांच्यामुळे अडकायचे दिवस संपले
हे जाणून मनोमनी खूश होतो
कारण आम्ही दोघेच असतो !

मुलांना हेवा वाटायला नको त्यांच्यापासून ही मौजमस्ती लपवून ठेवतो 

संगनमताने तीही हसते .. साथ देऊन मीही हसतो 
कारण आम्ही दोघेच असतो !  
कारण आम्ही दोघेच असतो !!

शनिवार, १५ डिसेंबर, २०१८

" एक समृद्ध नातं " - एक अद्भुत अनुभूति

" एक समृद्ध नातं "-एक अद्भुत अनुभूति


"एक समृद्ध नातं"

"मी आहे ना" - "Always there for you"

आपल्या आयुष्यात आलेली माणसं ही काही उगाच आलेली नसतात.. प्रत्येक गोष्टीमागे काहीतरी कारण असतं.. कुणाशी तरी काहीतरी ऋणानुबंध जुळलेले असतात.. नाहीतर सव्वाशे करोड लोकसंख्येच्या देशात नेमक्या याच व्यक्तींशी आपली ओळख का होते? याचे उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही..

जी नाती तयार होतात ती आपण जीवापाड जपावी..  आपल्या जगण्यासाठी ज्या प्राणवायूची गरज असते तो प्राणवायू म्हणजे ही आपली माणसे... रक्ताच्या नात्यांना काही चॉईस नसतो,पण आपलेपणाच्या नात्यात तसं नसतं... . It's mutual relation... मन जुळलं की आपलेपणाचे नात होते... जे बंध खूप स्ट्रॉंग असतात ते कोणाच्याही सांगण्याने किंवा विपरीत परिस्थितीत कधीच तुटत नाहीत... आपण खूप वाईट परिस्थितीतून जात असताना मित्राचे किंवा मैत्रिणीचे " मी आहे ना " एवढे शब्द संजीवनी सारखे काम करतात.. अगदी प्रत्यक्ष नाही पण अप्रत्यक्ष सोबत असणं खूप सकारात्मक ऊर्जा देणारं असतं... 

पैशांनी श्रीमंत होणं खूप सोपं आहे हो...

*नात्यांनी समृद्ध होणं तितकंच कठीण……