बुधवार, ६ डिसेंबर, २०१७

दोन शब्द जगण्याविषयी

दोन शब्द जगण्याविषयी

कुणाला आपला कंटाळा येईल 
इतकं जवळ जाऊ नये

चांगुलपणाचे ओझे वाटेल
इतके चांगले वागू नये

कुणाला गरज नसेल आपली
तिथे रेंगाळत राहू नये

नशीबाने जुळलेली नाती जपावी 
पण स्वतःहून तोडू नये

गोड बोलणे गोड वागणे
कुणास अवघड वाटू नये

जवळपणाचे बंधन होईल
इतके जवळचे होऊच नये

सहजच विसरून जावे सारे
सल मनात जपू नये

नकोसे होऊ आपण
इतके आयुष्य जगूच नये

हवे हवेसे असतो तेव्हाच
पटकन दूर निघून जावे
आपले नाव दुस ऱ्याच्या ओठी
राहील इतकेच करून जावे.

कारण
जीवनाच्या वाटेवर 
साथ देतात,
मात करतात,
हात देतात,
घात करतात,
ती ही असतात..... माणसं !

संधी देतात,
संधी साधतात,
आदर करतात,
भाव खातात
ती ही असतात..... माणसं !

वेडं लावतात, 
वेडं ही करतात,
घास भरवतात,
घास हिरावतात
ती ही असतात..... माणसं !

पाठीशी असतात, 
पाठ फिरवतात,
वाट दाखवतात , 
वाट लावतात
ती ही असतात..... माणसं !

शब्द पाळतात, 
शब्द फिरवतात,
गळ्यात पडतात, 
गळा कापतात
ती ही असतात ...... माणसं !

दूर राहतात, 
तरी जवळचीच वाटतात,
जवळ राहून देखील, 
परक्यासारखी वागतात
ती ही असतात ...... माणसं !

नाना प्रकारची अशी 
नाना माणसं,
ओळखायची कशी 
सारी असतात आपलीच माणसं !

कँलेंडर

कँलेंडर

कँलेंडरची पाने चाळता-चाळता सहज विचार आला मनात ...

संपत आले हे ही वर्ष, फक्त एक  महीना राहीला शिल्लक...

आयुष्याची एक-एक वर्ष पालटून जातात किती सहज ना...

रोज दिवस उगवतो...
रोज मावळतो...
एक एक दिवस पोटात साठवतो...

मागच्या तारखांवर नजर फिरवताता,
काही दिनांकावर रेंगाळत राहते मन बराच वेळ...

त्या सुखद आठवणी होतात ताज्या आणि मनाला जाणवतो एक सुखद गारवा...

काही तारखा उगीच करतात जखमा ताज्या आणि अश्रुंचा बांध जातो फुटून...

सुख-दुःखाच्या तारखा...
हास्य-अश्रुंच्या तारखा...
मान-अपमानाच्या तारखा...
विश्वास- बेईमानीच्या तारखा...
खऱ्या-खोट्याच्या तारखा...
हव्या-नकोशा तारखा...
प्रेम-द्वेषाच्या तारखा...
आपल्या परक्याच्या तारखा...
ऊन-सावलीच्या तारखा...

अशा अगणित तारखा येऊन जातात वर्षभरात...

आणि वर्षाच्या शेवटी मागे वळून बघताना
मनात एक वेगळीच हुरहूर तशीच राहते टिकून...

आणि मनात विचार येतो...

आता येईल नवीन कँलेंडर आयुष्याच्या वेगवेगळ्या तारखा घेऊन...!!

शुक्रवार, २८ जुलै, २०१७

जीवनस्पर्शी सुविचार

जीवनस्पर्शी सुविचार 
प्रस्तुत करतो आहे काही जीवनस्पर्शी सुविचार ज्यांने तुंम्हा सर्वांचा दिवस शुभ जावो!
सर्व सुविचार चित्रांच्या रूपात आहेत, तर त्र्यांचा आनंद घ्यावा!
दिवा मातीचा आहे कि सोन्याचा हे महत्वाचे नसून , तो अंधारात प्रकाश किती देतो हे ज्यास्त महत्वाचे असते. Image result for ayushya